top of page

CISCO academy

CISCO workshop

 

– šírenie vedomostí Príbehy o spolupráci študentov sú vždy rozmanité a plné vtipných príhod. Či už sa jedná o spoločné doučovanie, tímové projekty alebo stáže, každý na ne časom s úsmevom spomína. Tento príbeh je naplnený pozitívnymi výsledkami a radosťou stredoškolákov zo SOŠ v Handlovej, ktorí dostali príležitosť stráviť týždeň na FIIT STU. Ján Krausko, učiteľ počítačových sietí na SOŠ Handlová, sa vo svojej dlhoročnej kariére učiteľa staral o skvelé výsledky svojich študentov. Množstvo jeho študentov sú dnes vysokoškolskí študenti alebo úspešní absolventi doma aj v zahraničí. Vo svojej pretrvávajúcej snahe vzdelávať nádejných expertov v oblasti počítačových sietí, sa pán Krausko skontaktoval s vedením FIIT, za účelom pripravenia odborného workshopu pre jeho študentov. Vedenie FIIT odpovedalo súhlasom. Keďže aj na FIIT STU študuje niekoľko jeho odchovancov, spojil sa

pán Krausko s jedným z nich – Martinom Tonhauzerom –

ktorý teraz študuje na bakalárskom stupni FIIT STU.

Nebolo to prvý krát, čo Martin prikývol takejto príležitosti

a rozhodol sa vyčleniť si týždeň na pomoc študentom,

napriek svojmu časovo namáhavému rozvrhu a práve

prebiehajúcemu skúškovému obdobiu. Fakulta poskytla

študentom sieťové laboratórium na celý týždeň a Martin

sa po príchode jedenástich stredoškolských študentov

mohol vrhnúť do výučby. Pod jeho vedením sa študenti

zdokonaľovali vo svojich znalostiach z počítačových sietí.

Obsahom programu bolo okrem iného precvičovanie si

vedomostí a praktických zručností v rozsahu CCNA kurzu.

Na pomoc sa pridal aj ďalší študent z FIIT –

Alexander Valach – ktorý študentom vysvetľoval základné

konfigurácie sieťových zariadení, TCP protokol,

monitorovanie sieťovej prevádzky pomocou nástroja

Wireshark a iné užitočné zručnosti. Študenti boli

rozdelení na dve menšie skupiny podľa ich aktuálneho

veku a úrovne vedomostí, keďže medzi študentmi boli

zastúpené všetky ročníky. Takto sa Alexander a Martin

mohli plne sústrediť na svoju skupinu a poskytnúť im

čo najindividuálnejší prístup a predať im čo najviac

vedomostí. Študenti boli uvedení do jednotlivých

okruhov a obsah výučby ich pohltil. Martin sa navyše

rozhodol obohatiť ich návštevu na fakulte a keďže je

Martin členom študentského spolku Národ Technickej Excelencie (NTE), poprosil členov z tejto organizácie o prispenie svojimi vedomosťami. Takto sa Martinovi podarilo program obohatiť prezentáciou jedného absolventa fakulty z praxe a jedného súčasného vyučujúceho na fakulte. Absolvent Metod Rybár porozprával študentom o tom, čo majú spoločné počítačové siete a ich architektúra s biznis architektúrou veľkých systémov na softvérovej úrovni. Pedagóg a výskumník FIIT STU Jakub Šimko si pripravil tému “Čo s voľným časom počas strednej školy”, keďže ako všetci vysokoškoláci vedia, toho na univerzite iba ubudne. Záver dňa bol obohatený zaslúženým oddychom a spoločným posedením pri pivku alebo kole. Túto príležitosť študenti využili aj na to, aby sa Metoda pýtali na jeho skúsenosti zo strednej školy a prechodom na univerzitu a do praxe. Jeho skúsenosti im určite pomôžu v príprave na život na vysokej škole, ktorú tak veľa stredoškolákov podcení. Workshop sa po týždni skončil a študenti sa vrátili domov do Handlovej a okolitých miest, z ktorých pochádzajú. Martin ako správny výskumník po skončení workshopu zozbieral od študentov ich spätú väzbu, ktorá bola plná pozitívnych hodnotení. Možnosť takejto iniciatívy im priniesla radosť – a tá sa určite prenesie aj na pána Krauska, učiteľa, ktorý z týchto študentov vychováva expertov vo svojej brandži, ale aj na FIIT, ktorá ich možno už čoskoro uvíta vo svojich radoch. Týmto sa náš príbeh končí, ale jeho myšlienka ostáva. Budúcnosť mladých ľudí je naviazaná nielen na ich učiteľov, ale aj na ich starších kolegov. Je preto dôležité nájsť si občas chvíľu a pomôcť či už svojím mladším spolužiakom alebo známym. Stačí na to trochu úsilia, ktoré bude veľmi ocenené a pomôže druhým neopakovať rovnaké chyby, aké ste spravili vy. Ak chceme po sebe zanechať lepšiu školu, fakultu alebo svet, musíme si všetci navzájom pomáhať a prenášať naše skúsenosti na ďalšie generácie Ja sa určite už teraz teším na ďalší pozitívny príbeh o prospešnej kooperácií škôl, študentov, pedagógov a fakúlt. Vždy je to obohacujúce pre všetky strany a pritom to stojí len trochu voľného času. Skúste najbližšie na vašu fakultu dotiahnuť študentov z vašej strednej školy. Určite to ocenia. A kto vie, možno jeden z nich bude aj vďaka vám budúci Bill Gates.

cisco1.webp
cisco2.webp
cisco3.webp

víťaz národného kola súťaže Networking Academy Games kategórie stredoškolákov jednotlivcov Andrej Koberčík

Róbert Belanec, Dušan Rus, Andrej Koberčík - víťazi kategórie trojčlenných stredoškolských tímov

Výsledky národného kola Networking Academy Games 2016

Víťazmi sú študenti odboru mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.

 

11. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) sa uskutočnil 9. júna na TU v Košiciach. Súťaž umožnila študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.

V prvej kategórii HS3 bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete.

V druhej kategórii UNI obdobný problém riešili jednotlivci zo stredných a vysokých škôl. Zadania v anglickom jazyku boli tvorené na TU v Košiciach a

ŽU v Žiline. Študentskú súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Študenti našej školy dosiahli v obidvoch kategóriách úspešné umiestnenie:

Kategória HS3 - Martin Tonhauser, Radovan Kozák, Andrej Koberčík - 1. miesto

Kategória UNI - Radovan Kozák - 2. miesto

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude 28. júna v Bratislave.

 

http://netacad.sk/podujatia/nag2016/vysledky

https://kpi.fei.tuke.sk/sk/sutaz-nag-2016

 

Ing. Ján Krausko

Cisco Academy Handlová

SOŠ Handlová

Zlatá dekáda študentov Cisco Academy Handlová, SOŠ Handlová

V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale aj s vysokoškolákmi z celého Slovenska. Tento rok sa národné kolo konalo na TU Košice a naši študenti vyhrali obe stredoškolské kategórie, teda aj tímovú súťaž, aj súťaž jednotlivcov. Tým sme zavŕšili desať rokov nepretržitých víťazstiev študentov Cisco Academy Handlova.

Na tomto základe sa chceme ďalej rozvíjať. Preto sme sa zapojili do národného projektu IT akadémia kde sme získali najvyššiu formu partnerstva. SOŠ Handlová bude v rámci IT akadémie vybavená vedeckým laboratóriom a učitelia prírodovedných a informatických predmetov sa už pripravujú na niekoľko mesiacov až rokov štúdia a praktických cvičení.

Zvýšime tak úroveň vyučovania matematiky, fyziky, programovania aj počítačových sietí, zavedieme úplne nový predmet IoT (Internet of Things). To všetko hlavne pre nový odbor 2561 M informačné a sieťové technológie.

Cieľom je ponúknuť už terajším deviatakom a potom ich nasledovníkom nové možnosti štúdia na SOŠ Handlová s perspektívou ďalšieho vzdelávania na VŠ, alebo uplatnenia sa na trhu práce v oblasti IKT. V spolupráci so ZŠ budeme vyhľadávať a vzdelávať talenty. Ide nám hlavne o deti ktoré sa na počítačoch nielen hrajú, ale aj vzdelávajú a niečo sa snažia tvoriť.

Verifikácia je možná na: http://netacad.sk/podujatia/nag2017/vysledky

 

Ján Krausko 
Cisco Academy Handlová
SOŠ Handlová

bottom of page