top of page
obr iot.webp
UŽI SI BUDÚCNOSŤ - pracuj s tými najmodernejšími technológiami

Vzhľadom k súčasnej situácii sa Deň otvorených dverí /DOD/, ktorý pravidelne každý rok pre deviatakov zo základných škôl organizujeme, neuskutoční. Pozrite si ako to vypadalo na DOD v predchádzajúcom roku.

 

Od 1.9.2018 sme otvorili nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Od školského roku 2020/2021 je to nový experimentálny odbor, ktorý je v ponuke len na štyroch odborných školách na Slovensku, 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov. Ponúkame ich pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce. V týchto odboroch bude učiť prírodovedné a odborné predmety 15 vybraných učiteľov vyškolených v rámci národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Dôraz sa bude klásť na kvalitu vyučovania matematiky, fyziky, programovania, počítačových sietí, IoT - nový motivačný predmet Internet vecí a ECDL.

Cieľom je vychovať absolventov, ktorí budú ďalej pokračovať v štúdiu na technických vysokých školách alebo sa ihneď uplatnia na trhu práce. Odbory sú vhodné hlavne pre chlapcov aj dievčatá, ktoré sú skôr technicky zamerané a snažia sa na počítačoch aj vzdelávať a niečo tvoriť, nielen sa zabávať a hrať. Výhodou pre uchádzača môže byť logické myslenie, výborné a veľmi dobré výsledky z matematiky, fyziky, angličtiny a informatiky.

Pre deviatačky a deviatakov
Linky na zaujímavé videá o informatike a študentoch Cisco academy pri SOŠ Handlová

Jakub Šimko - čo je informatika, kto sú informatici

Zlatá dekáda študentov Cisco Academy Handlová

15 rokov medzinárodného vzdelávacieho programu NetAcad

bottom of page